ASSAMBLEA GENERAL 2016 – Elecció de nova junta

Diumenge passat dia 13/març/2016 a les 12 h va tenir lloc a l’església major d’Alforja l’assemblea general,  en la que es van tractar segons l’ordre del dia els temes següents: Lectura de l’acta anterior d’assemblea pel Secretari. Exposició pel President de la Memòria anual d’activitats, any 2015, i Pla d’actuacions, any 2016. Exposició per la Tresorera de l’Estat de comptes de l’exercici econòmic anual 2015, i Pressupost ordinari i extraordinari any 2016. i Elecció de nova junta.

Presideix el Consiliari, Rector de la parròquia d’Alforja, Mn Joan Àguila, i assisteix la Junta Directiva al complet: President, Miquel Vilella; Vicepresidenta, Aurora Balcells, Tresorera, Maria Mariné, Secretari, Antoni Camprubí, Vocals, Elisa Ribes, Rogelio Portal.

Com que solament es presentava a la elecció de president (l’actual) Miquel Vilella Suazo,  va quedar elegit per 4 anys més. Es presentaren com a nous membres vocals de la junta Montserrat Vilella i Antonio Marín  persones molt conegudes per tots, d’elevadíssima reputació i coneguda devoció per la nostra  ermita.

Paraules del president de la junta: Miquel Vilella Suazo

Salutació. Bon dia i benvinguts a aquesta Assemblea General Ordinària. El meu informe va pels treballs que s’han anat fent durant aquest període d’un any aproximadament.

Abans que res però, vull dir que les nostres fonts d’ingressos són: la safata de la Missa mensual. En aquest sentit vull dir que els fidels són molt generosos. La venda de llantions a l’Església de l’Ermita, la venda de loteria, La venda de records el dia de la Festa d’agost, i les quotes dels Amics de Puigcerver. Tot plegat ho veureu reflectit a l’estat de comptes que presentarà la Maria la nostra tresorera. Certament no és molt i en prou feines cobrim les despeses del manteniment de l’Ermita. Amb això cal afeixir-hi també, l’arranjament dels camins, tot i que és veritat que l’Ajuntament d’Alforja en aquest cas ens ajuda.

D’aquí que vull fer-vos una crida per tal que us feu socis. Penso que la despesa anual no és molt alta (30 € la quota individual i 40 € la familiar). Animeu-vos. A l’entrada trobareu uns fulls, els podeu omplir i donar-los a qualsevol membre de la Junta o bé deixar-la a la bústia de l’Abadia. Això ens representaria una bona ajuda i creiem que és la manera millor per ajudar al seu manteniment. No cal que us digui que la nostra Ermita és molt gran i sempre cal fer arranjaments, que de natural no ée poden ajornar. Repeteixo, animeu-vos i feu-vos socis. Gràcies.

Últimament hem fet els següents treballs: Al Presbiteri, s’han instal·lat les dues baranes de ferro que ajuden a pujar i baixar. També a les dues escales del cambril s’han allargat les baranes. Arranjament de la carretera per la Festa. Treballs a la claveguera de desaigua. S’ha solucionat un aixam d’abelles que déu ni dó la feina que ens ha donat. Això ha comportat l’arranjament de bona part de la paret. Vull dir la que mira a la Miranda. Hem comprat tres estufes la del bar i les de les dues cel·les. A la cel·la nº 2 ha calgut fer la fumera. De les existents, a dues o tres s’ha fet el barret nou per ajudar el seu funcionament en cas de vent. Al Cambril la catifa de la base de l’arc, molt malmesa, s’ha canviat per parquet. La teulada, com sempre periòdicament cal fer el repàs de les teules que falten pel vent, o la neteja corresponent. S’han actualitzat fins on hem pogut, les dues Pòlisses d’Assegurances. També s’han reforçat els suport de les campanes, etc.

És molt o poc, però del que si cal estar segur és que els diners que es recapten com ja he dit, cobreixen el manteniment normal, justet i prou, com ja veureu a l’Estat de Comptes. No devem res a ningú. Però també que per emprendre obres d’envergadura, com tenim projectat i que tractaré, si és el cas, en el proper punt de l’Ordre del dia, caldrà si així ho aprova l’Assembles pensar en altres fonts de financiació.

Punt i a part mereix tot el treball que porten fent els voluntaris. En concret pintar la cel.la nº 2 i l’Església. Netejar el bosc proper a l’Ermita i el del camí de la Miranda etc. Actualment, mirar de pujar l’aigua de l’hort de l’Ermità. Empresa bastant complicada per diferents motius. Tot plegat amb l’ajuda de l’Ajuntament. Aquest abastament d’aigua complementari a la que es recolleix de la pluja, comportarà diferents avantajes també sanitaris. Però un de molt entranyable com és, fer rodar la sènia del Pla de la cisterna per treura aigua, amb aquella canterella tan característica que molts trobem a faltar. Cosa que actualment no és pot fer per falta de reserva d’aigua. Moltes gràcies. La Junta us ho reconeix i ho manifestem per tal que el poble, finalment el beneficiari ho sàpiga. M’agradaria anomenar-vos pel vostre nom, però no us conec a tots. Repeteixo moltes gràcies i que la Mare de Déu de Puigcerver intercedeixi per vosaltres.

Acabo amb una impressió personal. Si, crec que Puigcerver és cada vegada més conegut. A mi m’ho diu molta gent. Gent que em manifesten que en la seva visita a l’Ermita s’hi han sentit molt bé, i queden sorpresos, per exemple: de l’Església tan gran i de tot l’Edifici. De la Miranda, del bosc d’alzines tan meravellós, De la vista extraordinària i, en definitiva que s’han sentit molt ben acollits. En aquest cas, vull fer el nostre reconeixement de la Junta pel treball d’en Carles i la Lourdes al bar. Naturalment, de tot plegat no li és aliè la Web que fa un any aproximadament vam posar en marxa. Però tot aquest reconeixement general, de la nostra Ermita, n’estic segur, que només som en el principi. Cal vetllar que en molts aspectes obrem en conseqüència com n’estic segur que sabrem fer.

Gràcies, i ara si que acabo, amb el reconeixement a Mn. Joan, A Joanjo l’Alcalde, al regidor Casi. I d’una manera especial a aquells i aquelles que al primer dissabte de cada mes i per la Festa d’Agost, feu una visita a la Mare de Déu. En aquest apartat, vull fer un record especial pel Miquel Salvadó, vocal de la Junta i que no fa gaire ens va deixar, Al Cel Sia.

Gràcies

Miquel Vilella Suazo

President de l’Associació d’Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de Puigcerver

ASSEMBLEA ORDINÀRIA I ELECCIÓ DE NOVA JUNTA DE L’ERMITA DE PUIGCERVER

Desde la actual junta d’Puigcerver ens plau convidar-vos a participar en la propera Assemblea Ordinària de l’Ermita de Puigcerver.

Aquesta convocatòria va adreçada als socis i a tots els que estimen l’Ermita de Puigcerver. La precencia del mayor numero de socis es muy importante ya que precederemos a la eleccion de una nova junta directiva.

En l’ordre del dia d’aquesta assemblea es tractarà:

  1.  Lectura acta anterior assemblea pel Secretari
  2.  Exposició pel President de la Memòria anual d’activitats, any 2015, i Pla d’actuacions, any 2016.
  3.  Exposició per la Tresorera de l’Estat de comptes de l’exercici econòmic anual 2015, i Pressupost ordinari i extraordinari any 2016
  4.  Elecció de nova junta (*)
  5.  Torn d’intervencions i preguntes dels assistents.

El dia en que se celebrarà aquesta assemblea és el diumenge, 13 de Març de 2016.

El lloc on ens trobarem és en la mateixa església després de la missa d’11.

Hora: Primera convocatòria: 11,30 hores del matí

Segona convocatòria: 12 hores del matí

Els membres de la junta de l’Associació Amics de l’Ermita de la Mare de Deu de Puigcerver volem aprofitar l’avinentesa d’aquesta convocatòria per saludar-vos i agrair-vos el vostre interès per la conservació i millora del patrimoni natural, físic i espiritual de l’ermita.

Els esperem a tots

Atentament: Junta d’Puigcerver

cartel-asamblea-2