La Junta de l’Associació d’Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de Puigcerver, reunida en sessió ordinària el dia 6 de setembre de 2022 decideix per majoria absoluta agrair la col·laboració extraordinària de la Coral Floc d’Alforja, amb el regal de les seves veus a la Festa d’enguany de la Mare de Déu de Puigcerver en el concert que va tenir lloc el dia 7 d’agost a la nostra estimada ERMITA.

En especial al seu director Roger Hortoneda i Pujals que fa possible que el nostre poble continuï gaudint de la música de tant immensa qualitat. També esmentar que va ser una experiència quasi mística a parer d’alguns membres de la Junta i de moltes persones que van tenir la oportunitat de ser-hi. Serveixi doncs també d’humil FELICITACIÓ i encoratjament a continuar amb aquesta genial tasca.

Aprofitem per comunicar-vos que la missa d’octubre serà el dia 8, en coincidir el primer dissabte dia 1 amb la Festa Major de Sant Miquel. I com sempre agrair-vos poder comptar amb tots i totes. Bona entrada a la Tardor

Per a que conste i se’n tinguí testimoni escrit ho signen a Alforja el dia 10 de setembre de 2022

Casimir Rodríguez

President

Mossèn Vicenç Ribas

Consiliari

Coral Floc d'Alforja