ASSEMBLEA ORDINÀRIA I ELECCIÓ DE NOVA JUNTA DE L’ERMITA DE PUIGCERVER

Desde la actual junta d’Puigcerver ens plau convidar-vos a participar en la propera Assemblea Ordinària de l’Ermita de Puigcerver.

Aquesta convocatòria va adreçada als socis i a tots els que estimen l’Ermita de Puigcerver. La precencia del mayor numero de socis es muy importante ya que precederemos a la eleccion de una nova junta directiva.

En l’ordre del dia d’aquesta assemblea es tractarà:

  1.  Lectura acta anterior assemblea pel Secretari
  2.  Exposició pel President de la Memòria anual d’activitats, any 2015, i Pla d’actuacions, any 2016.
  3.  Exposició per la Tresorera de l’Estat de comptes de l’exercici econòmic anual 2015, i Pressupost ordinari i extraordinari any 2016
  4.  Elecció de nova junta (*)
  5.  Torn d’intervencions i preguntes dels assistents.

El dia en que se celebrarà aquesta assemblea és el diumenge, 13 de Març de 2016.

El lloc on ens trobarem és en la mateixa església després de la missa d’11.

Hora: Primera convocatòria: 11,30 hores del matí

Segona convocatòria: 12 hores del matí

Els membres de la junta de l’Associació Amics de l’Ermita de la Mare de Deu de Puigcerver volem aprofitar l’avinentesa d’aquesta convocatòria per saludar-vos i agrair-vos el vostre interès per la conservació i millora del patrimoni natural, físic i espiritual de l’ermita.

Els esperem a tots

Atentament: Junta d’Puigcerver

cartel-asamblea-2