Durant 12 anys va ser membre de la Junta i un enamorat de Puigcerver. Avui a volgut ser present i celebrar-ho a l’ermita