NETEJANT EL BOSC DE PUIGCERVER

Durant una setmana aproximadament unes 120 cabres van fer la seva feina de neteja a raó d’uns 500kg de massa verda per dia en total.

fa91ddff-98c7-423d-872e-b13d0e18b3f2 (1)https://www.alforjastark.com/per-la-defensa-de-lantic-ofici-de-pastor-i-els-camins-ramaders-a-alforja/